Η μηδενιστική τεροριστική ομάδα ” CENAZE” απειλεί την αστική ζωή

ABISSUS

COMPLICE TERRORISTICAMENTE NICHILISTA DAL SITO “TRACES OF FIRE”!

Ως τρομοκράτες μηδενιστές επιτεθήκαμε στη κοινωνική και πολιτισμένη ζωή της κοινωνίας. Στις 19 Ιουλίου αφήσαμε έναν μικρό εμπρηστικό μηχανισμό μέσα σε ένα φάκελο μαζί με ένα κομμάτι χαρτί στο οποίο αναγραφόταν το όνομα μας και οι προθέσεις μας γράφτηκαν σε στένσιλ δίπλα σε ένα τσιμεντένιο παρτέρι στην Via Nato Torriani στο κέντρο του Μιλάνου.

Continue reading

BOMBA CONTRO FRIGGITORIA(LATERZA-TARANTO)

BOMBE PER IL CRIMINE AMORALE IN UNA NOTTE PACIFICA!

Persone da identificare la notte scorsa hanno collocato e fatto esplodere un ordigno di fattura artigianale, di medica capacità esplosiva, all’interno di una friggitoria di Laterza (Taranto).

Continue reading

ESPLOSIONE DI UN BANCOMAT IN VIA COSTITUENTE(BORGARO-TORINO)

ESPLOSIONE PER L’EGOICO GRUPPO CRIMINALE TERRORISTA!

Nella notte, attorno alle 4.30, in via Costituente a Borgaro, è stata avvertita una forte esplosione dai residenti.

Continue reading

NIHILIST TERÖRIST KLAN “CENAZE” UYGAR YAŞAMI TEHDIT EDER

CHICAGO

RICEVO E PUBBLICO DALL’AFFINE NOX DEL SITO NICHILISTA EGOISTA “REZNOV” LA TRADUZIONE DELL’ATTENTATO CONTRO LA SOCIETÀ CIVILE PERPETRATO DAL CLAN TERRORISTA NICHILISTA “CENAZE”!

Nihilist terörist olarak biz toplumun sosyal ve uygar yaşamına saldırdık.
Geçen 19 temmuzda Milan’ın merkezindeki Via Nato Torriani üzerinde bir kalıp çimento çiçeği yatağının yanına şablon içine yazılı ismimizi ve niyetimizi listeleyen bir kağıt parçası ile birlikte bir zarf içindeki küçük bir patlayıcıyı bıraktık.

Continue reading

CLÃ TERRORISTA NIILISTA “CENAZE”

Dark-skull-and-crossbones

RICEVO E PUBBLICO LA TRADUZIONE  DI “ANHANGÁ” DELL’ATTENTATO CONTRO LA SOCIETÀ  CIVILE PERPETRATO DAL CLAN TERRORISTA NICHILISTA “CENAZE” !

Em 19 de julho passado “abandonamos” na via Nato Torriani (centro de
Milão) ao lado de um canteiro de cimento onde há flores, um pequeno
artefato explosivo dentro de um envelope e uma folha com nossas
intenções e nosso nome, escrito com um normógrafo.

Continue reading

THE “CENAZE” NIHILIST TERRORIST CLAN THREATENS CIVILIZED LIFE

CHICAGO

PER LA MINACCIA TERRORISTICA E NICHILISTA FEROCE ALLA SOCIETÀ CIVILE!

As nihilist terrorists we attacked the social and civilized life of society.
Last July 19th we left a small explosive device inside an envelope along with a piece of paper listing our name and intentions written in stencil near a cement flower bed on the Via Nato Torriani in the center of Milan.

Continue reading

ECO-EXTREMISMO-LA NUEVA CARA DEL TERROR EN MÉXICO

ITS22

Desde la prensa mexicana.

8 de julio.

“Los pensamientos surgidos en un momento de terror tienen el misterio y los ojos petrificados de los iconos bizantinos”
-E.M. Cioran, El ocaso del pensamiento
El 11 de septiembre del 2001 nuestra perspectiva del mundo cambió mientras las torres del World Trade Center, ubicadas en el corazón de Manhattan, Nueva York, caían a pedazos después de haber sido impactadas dos aviones comerciales secuestrados por integrantes del grupo yihadista Al Qaeda, mientras que en un acto similar el edificio del Pentágono resultaba gravemente dañado.

Continue reading

CLAN TERRORISTA NIHILISTA “CENAZE”:REIVINDICACIÓN DE ATENTADO EN MILÁN

Dark-skull-and-crossbones

RICEVO E PUBBLICO LA TRADUZIONE DI “KUIAHUITL” DELL’ATTENTATO DEL CLAN TERRORISTA NICHILISTA “CENAZE”!

PER GLI ATTACCHI INDISCRIMINATI E SELETTIVI ALLA SOCIETÀ EGUALE E TECNO-MORALE!

Atacamos como nihilistas terroristas un lugar de la vida social y civilizada de la sociedad.

El 19 de julio pasado “abandonamos” en la vía Nato Torriani (centro de Milán) junto a un lecho de flores de cemento, un pequeño artefacto explosivo dentro de un sobre y una hoja con nuestras intenciones y nuestro nombre, escrito con una normógrafo.

Continue reading

CLAN TERRORISTA NICHILISTA “CENAZE”:RIVENDICAZIONE DI ATTENTATO A MILANO

MEMENTO

RICEVO E PUBBLICO IN MANIERA COMPLICE E TERRORISTICAMENTE AFFINE!

Abbiamo attaccato come nichilisti terroristi,un luogo della vita sociale e civile della società.

Lo scorso 19 luglio abbiamo “lasciato” in via napo torriani(zona centrale di Milano) accanto a un aiuola di cemento, un piccolo ordigno esplosivo dentro una busta, e un foglio con i nostri propositi e il nostro nome, scritto con un normografo.

Continue reading

THE ANARCHIST ARSENAL

The_Anarchist_Arsenal

PDF

PUBBLICO CON INTERESSE UN MANUALE PER FABBRICARE ORDIGNI INCENDIARI E ESPLOSIVI “ARTIGIANALI”.
PER GLI ATTACCHI SELETTIVI E INDISCRIMINATI CONTRO QUESTO MONDO “MORTO E MORENTE”!

 

 

 

Page 1 of 6
1 2 3 6